stay_at_home

Notitie Dit programma is beëindigd.

Beschrijving
Gratis licenties van EDIUS Workgroup 9 voor Omroepen en professionele klanten.

Programma details
Voor elke klant die EDIUS Workgroup op een bedrijfslocatie gebruikt, inclusief Omroepen, bedrijven en overheidsinstellingen, zal Grass Valley een tijdgebonden licentie van EDIUS Workgroup 9 gratis ter beschikking stellen aan de werknemers die thuis werken.
Voor Omroepen die met GV STRATUS werken, zal er ook een STRATUS-optie worden aangeboden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen
Huidige EDIUS-klanten die EDIUS gebruiken op een bedrijfslocatie. (De klant levert VPN, Software voor externe toegang van derden en alle benodigde hardware).

Beoordeling, evaluatie en beëindiging
Dit programma zal periodiek worden herzien door Grass Valley. Deze evaluatie zal onder andere bestaan uit een evaluatie van het succes van het programma tot het tijdstip van de start van de evaluatie en eventuele voorgestelde wijzigingen in het programma. Het programma kan op elk moment worden gewijzigd of beëindigd gelang het oordeel van Grass Valley. Bij wijziging of beëindiging door Grass Valley, zal Grass Valley's enige aansprakelijkheid met betrekking tot deze promotie bestaan uit het honoreren van alle uitstaande, naar behoren goedgekeurde orders.

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het EDIUS.NL team.